Search

-= Thai Rheumatism Association =-

Category

ประชาชน

การบริหารร่างกายเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพข้อ โดย รศ. พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์

ท่าบริหารสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี

ท่าบริหารสำหรับผู้ป่วยโรคข้อ ท่านั่งและยืน

ท่าบริหารสำหรับผู้ป่วยโรคข้อ ท่านอน

บทสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ใช้การบริหารร่างกายในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคเอสแอลอี (SLE)

เอกสารแนะนำข้อมูลโรคเอสแอลอี สำหรับประชาชน

ท่าบริหารเพื่อรักษ์ข้อ

การออกกำลังกายในท่านั่ง

โรคเกาต์

โรคเกาต์คืออะไร

Continue reading “โรคเกาต์”

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนคืออะไร ?
Continue reading “โรคกระดูกพรุน”

โรคกล้ามเนื้ออักเสบ

โรคกล้ามเนื้ออักเสบทั่วตัวคืออะไร ?
Continue reading “โรคกล้ามเนื้ออักเสบ”

โรคเกาต์เทียม

โรคเกาต์เทียมคืออะไร ?
Continue reading “โรคเกาต์เทียม”

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์คืออะไร ?
Continue reading “โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์”

อาการปวดเข่า

เข่าของเรา
เข่าเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักตัว เข่าประกอบขึ้นจากกระดูก 3 ชิ้น คือ กระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกสะบ้า ปลายของกระดูกจะมีกระดูกอ่อนปกคลุมอยู่ ทำหน้าที่ให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวด้วยความราบเรียบ ระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งจะมีกระดูกอ่อนรูปวงแหวนช่วยรับน้ำหนักด้วย รอบ ๆ ข้อจะมีเอ็นและเยื่อหุ้มข้อทำหน้าที่ส่งเสริมความแข็งแรงให้กับข้อ ถุงน้ำรอบ ๆ ข้อเข่าจะทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานระหว่างเอ็นกับกระดูกเมื่อข้อมีการเคลื่อนไหว

Continue reading “อาการปวดเข่า”

©2016 | Thai Rheumatism Association

Up ↑