Search

-= Thai Rheumatism Association =-

Category

การออกกำลังกาย

การบริหารร่างกายเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพข้อ โดย รศ. พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์

ท่าบริหารสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี

ท่าบริหารสำหรับผู้ป่วยโรคข้อ ท่านั่งและยืน

ท่าบริหารสำหรับผู้ป่วยโรคข้อ ท่านอน

บทสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ใช้การบริหารร่างกายในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ท่าบริหารเพื่อรักษ์ข้อ

การออกกำลังกายในท่านั่ง

©2016 | Thai Rheumatism Association

Up ↑