คำถามที่พบบ่อย

คำถาม โรครูมาตอยส์
ข้อความ ด้วยคุณพ่อของดิฉันป่วยโรครูมาตอยส์ และมีโลหิตจาง ดิฉันอยากทราบว่า ยาที่รักษาโรครูมาตอยส์มีผลกระทบต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงหรือไม่ ถ้ามีผลกระทบจะต้องทำอย่างไรบ้าง แต่คุณหมอให้ยา FBC ในการบำรุงเลือดแต่เมื่อดูปริมาณของเม็ดเลือดแดงก็ยังไม่เพิ่มขึ้น มีวิธิใดบ้าง ถ้าเป็นพวกอาหารประเภทเหล็ก เช่น ไข่แดงและผักใบเขียว ท่านจะทานไม่ค่อยได้ เพราะท่านอายุมากประมาณ 80 ปี ไม่ทราบว่าคุณหมดมีวิธีในการเพิ่มเม็ดเลือดแดงอย่างไรบ้าง และถ้าฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง จะได้ผลจริงหรือไม่ เพราะคุณอาฉีดยานี้มา 2 เข็มแต่ก็ยังไม่มีผลต่อเม็ดเลือดแดง มีวิธิใดบ้างโปรดแนะนำด้วย และยาที่รักษาโรครูมาตอยนี้ มีผลต่อเม็ดเลือดแดงอย่างไร และถ้าเป็นโรคโลหิตจางจะมีผลกระทบอย่างไรและมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง 
ชื่อ น้องตุ๊ก 
คำตอบ เลือดจางในโรครูมาตอยด์อาจเป็นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ใช่แค่ผลจากยาอย่างเดียวค่ะ เช่น ภาวะที่ยังควบคุมการอักเสบไม่ได้จะส่งผลให้เลือดจางได้ ยาอาจมีผลทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารทำให้มีเลือดออกทางเดินอาหารแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ การตรวจหาเลือดจากอุจจาระจะช่วยวินิจฉัยภาวะนี้ได้ค่ะ ยาบางตัวอาจมีผลทำใ้ห้ขาดธาตุโฟลิกซึ่งเป็นสารจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดได้แก่ ยาเมโทรเทรกเซท ยาอื่นก็อาจมีผลบ้างค่ะ โดยมีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดจากไขกระดูกเช่น ยาซัลฟาซาลาซีน เป็นต้นค่ะ ส่วนวิธีการรักษานั้นคงต้องขึ้นกับสาเหตุของเลือดจางเป็นหลักค่ะ