คำถามที่พบบ่อย

คำถาม การมีเพศสัมพันช่วงใดเสี่ยงกับการตั้งครรมากที่สุด
ข้อความ เวลาหมดประจำเดือนช่วงอาททิตย์แรกของการมีเพศสัมพันเสี่ยงกับการตั้งครรกี่เปอร์เซน  
ชื่อ 0876500605 
คำตอบ

ไม่ทราบครับ ลองปรึกษาสูติแพทย์ดูครับ

 พ.สูงชัย