คำถามที่พบบ่อย

คำถาม ยา 2 ชนิดนี้มีผลอย่างไรบ้างคะ
ข้อความ ตัวที่หนึ่ง ชื่อทางการค้า Nilide ประกอบด้วยยา Nimesulide 100 g. ตัวที่สอง ชื่อทางการค้า ORANO ประกอบด้วยยา Paracetamol 500 g.และ Orphenadrine Citrate 35 g. ไปพบแพทย์แล้วบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ มีอาการปวดกล้ามเนื้อทั้งตัว ทานยาสองชนิดมาเป็นเวลา 1 ปีแล้วปัจจุบันก็ยังทานอยู่ แต่ได้ลดยาลงมาเรื่อยๆ จากเดิมทาน 3 เวลา ปัจจุบันทานวันเว้นวันและยังเคยเป็นโรคนี้เมื่อปี 48 เมื่อก่อนก็ได้ทานยาแต่อยู่ๆก็หายไปเองและก็ได้กลับมาเป็นอีกปัจจุบัน ได้ทำการเอ็กซเรย์และตรวจเลือดมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่พบว่าเป็นโรคใด ตอนนี้อายุ 29 ปี อยากมีบุตร จึงอยากทราบว่ายา 2 ชนิดนี้มีผลต่อการมีบุตรหรือไม่คะ 
ชื่อ รัตนา 
คำตอบ

คำถามนี้ขอตอบเป็น 2 ส่วน

1. ยาใช้ได้หรือไม่ ยา nimesulide เป็นยาแก้ปวดและลดการอักเสบมีข้อเสียเหมือนยาแก้ปวดตัวอืนๆ แต่มีปัญหาเรื่องตับอักเสบมากกว่ายาอื่น ๆ บ้าง การใช้ยาแก้ปวดในผป.ตั้งครรภ์ แนะนำให้กินยาที่ปลอดภัยและมีการใช้ยามานาน ได้แก่ aspirin ibuprofen จะดีกว่าครับ อย่างไรก็ตามยาเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับ  ยา orphenadrine เป็นยาคล้ายกล้ามเนื่อ  ถ้าจะมีบุตรควรใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับ ใช้แค่ para น่าจะดีกว่าครับ การใช้ยาใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ควรใช้ให้น้อยที่สุด เพื่อลูกน้อยจะได้ไม่เสี่ยงกับยาที่ไม่จำเป็นครับ

2. คนที่อายุ 28 ปี ที่มีการใช้ยานาน ๆ ควรปรึกษาแพทย์ว่าที่จริงแล้วคุณเป็นโรคอะไรครับ กล้ามเนื้ออักเสบที่เป็นนาน ๆ นี้เกิดจากโรค หรือจากการใช้งานครับ

พรชัย วพบ.วชิระ