คำถามที่พบบ่อย

คำถาม โรคแทรกซ้อนของเก๊า
ข้อความ เมื่อเป็นโรคเก๊า ทราบมาว่าอาจจะมีผลต่อการแทรกซ้อนของโรคอื่นตามมา ในกรณีที่ยังไม่มีอาการของโรคใดใดอยู่เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดัน หรือไต ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร และโอกาสเสี่ยงต่อโรคพวกนี้ถ้าได้รับการดูแล ปฏิบัติตนอย่างดีแล้ว ความเสี่ยงจะสูงเพียงไร หรือตอบไม่ได้เพราะเป็นโรคทางพันธุกรรม  
ชื่อ สันต์ 
คำตอบ

โรคแทรกซ้อนของโรคเกาต์คือปัญหาทางไต เช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และไตเสื่อมจนถึงไตวาย เมื่อมีกรดยูริกสะสมในไต การควบคุมระดับยูริกจะป้องกันนิ่วและการเสื่อมของไตได้

ส่วนโรคอื่นๆที่อาจพบร่วมด้วย ป้องกันโดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นหลัก พบแพทย์ตรวจเลือดเป็นระยะว่าการควบคุมได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และพิจารณาใช้ยาตามความเหมาะสม คุณอาจศึกษาได้จากเรื่องโรคอ้วนลงพุง หรือ Metabolic syndrome

นพ.วิวัฒน์