คำถามที่พบบ่อย

คำถาม Methotrexate
ข้อความ อยากทราบว่ามียาตัวอื่นอีกไหมที่ใช้แทนMethotrexate ที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า 
ชื่อ โอ๊ต 
คำตอบ

ยา methotrexate เป็นยาที่มีมานานแล้ว ปกติเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็ง ต่อมามีผู้นำมาใช้รักษาข้ออักเสบ สะเก็ดเงิน พบว่าข้ออักเสบดีขึ้น จึงมีการนำมาใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ พบว่าได้ผลดีมาก ระยะแรกของการใช้พบผลข้างเคียงจาก methothrexate พอสมควร เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง ภาวะเม็ดโลหิตขาวต่ำ หรือ กดไขกระดูก มีผมร่วงได้เพราะยังไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของการรักษา วิธีการให้ยา และ การหลีกเลี่ยงหรือติดตามผลข้างเคียง

ปัจจุบันเรามีความรู้มากขึ้น พบว่าเป็นยาที่ดี ใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และโรคทางระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิไวเกินอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีหลักฐานในการวิจัยอย่างมากมายที่สนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษาและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ยาหลายตัวชนิดใหม่ๆที่จะออกมาจำหน่าย ในการรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์จะต้องทำการเปรียบเทียบประสิทะภาพกับ methotrexate เสมอ

การบริหารยาจะให้สัปดาห์ละ1 ครั้ง แพทย์บางท่านอาจจะให้ จันทร์ พุธ ศุกร์ แต่จะไม่ให้ติดต่อกันทุกวัน เพราะพบผลข้างเคียงมากกว่า แพทย์หลายท่านจะให้ ยา folic ซึ่งเป็นวิตะมินตัวหนึ่งร่วมด้วยเพื่อลดผลข้างเคียงของยาตัวนี้ ขนาดของการใช้มักจะใช้ ประมาณ 2- 6 เม็ด อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและประสบการณ์ของแพทย์ผู้รักษาแต่ละคน โดยทั่วไปพบผลข้างเคียงน้อย แต่เนื่องจากเป็นยาอันตราย จึงต้องอยู่ในการดูแลรักษาโดยแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ที่ชำนาญการ

สำหรับยาที่จะนำมาใช้แทน methotrexate ก็มี แต่มีราคาแพงมากได้แก่ leflunomide(อยู่นอกบัญชียาแห่งชาติ) sulfazalasine ฯ แต่ประสิทธิภาพจะไม่เหนือกว่า methotrexate

ในกรณีที่โรครุนแรงมาก และไม่สามารถคุมโรคได้ดี แพทย์มักจะเลือกให้ยาผสมผสานกัน หรือถ้ายังคุมโรคได้ไม่ดีก็อาจจะต้องพิจารณา ยารักษาชนิดฉีด (ยาสังเคราะห์จากขบวนการทางชีวะวิทยา) ซึ่งมีราคาแพงมากๆๆๆ

                                                                                                                           สูงชัย

คำตอบ

ยา methotrexate เป็นยาที่มีมานานแล้ว ปกติเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็ง ต่อมามีผู้นำมาใช้รักษาข้ออักเสบ สะเก็ดเงิน พบว่าข้ออักเสบดีขึ้น จึงมีการนำมาใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ พบว่าได้ผลดีมาก ระยะแรกของการใช้พบผลข้างเคียงจาก methothrexate พอสมควร เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง ภาวะเม็ดโลหิตขาวต่ำ หรือ กดไขกระดูก มีผมร่วงได้เพราะยังไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของการรักษา วิธีการให้ยา และ การหลีกเลี่ยงหรือติดตามผลข้างเคียง

ปัจจุบันเรามีความรู้มากขึ้น พบว่าเป็นยาที่ดี ใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และโรคทางระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิไวเกินอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีหลักฐานในการวิจัยอย่างมากมายที่สนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษาและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ยาหลายตัวชนิดใหม่ๆที่จะออกมาจำหน่าย ในการรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์จะต้องทำการเปรียบเทียบประสิทะภาพกับ methotrexate เสมอ

การบริหารยาจะให้สัปดาห์ละ1 ครั้ง แพทย์บางท่านอาจจะให้ จันทร์ พุธ ศุกร์ แต่จะไม่ให้ติดต่อกันทุกวัน เพราะพบผลข้างเคียงมากกว่า แพทย์หลายท่านจะให้ ยา folic ซึ่งเป็นวิตะมินตัวหนึ่งร่วมด้วยเพื่อลดผลข้างเคียงของยาตัวนี้ ขนาดของการใช้มักจะใช้ ประมาณ 2- 6 เม็ด อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและประสบการณ์ของแพทย์ผู้รักษาแต่ละคน โดยทั่วไปพบผลข้างเคียงน้อย แต่เนื่องจากเป็นยาอันตราย จึงต้องอยู่ในการดูแลรักษาโดยแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ที่ชำนาญการ

สำหรับยาที่จะนำมาใช้แทน methotrexate ก็มี แต่มีราคาแพงมากได้แก่ leflunomide(อยู่นอกบัญชียาแห่งชาติ) sulfazalasine ฯ แต่ประสิทธิภาพจะไม่เหนือกว่า methotrexate

ในกรณีที่โรครุนแรงมาก และไม่สามารถคุมโรคได้ดี แพทย์มักจะเลือกให้ยาผสมผสานกัน หรือถ้ายังคุมโรคได้ไม่ดีก็อาจจะต้องพิจารณา ยารักษาชนิดฉีด (ยาสังเคราะห์จากขบวนการทางชีวะวิทยา) ซึ่งมีราคาแพงมากๆๆๆ

                                                                                                                           สูงชัย

คำตอบ

ยา methotrexate เป็นยาที่มีมานานแล้ว ปกติเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็ง ต่อมามีผู้นำมาใช้รักษาข้ออักเสบ สะเก็ดเงิน พบว่าข้ออักเสบดีขึ้น จึงมีการนำมาใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ พบว่าได้ผลดีมาก ระยะแรกของการใช้พบผลข้างเคียงจาก methothrexate พอสมควร เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง ภาวะเม็ดโลหิตขาวต่ำ หรือ กดไขกระดูก มีผมร่วงได้เพราะยังไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของการรักษา วิธีการให้ยา และ การหลีกเลี่ยงหรือติดตามผลข้างเคียง

ปัจจุบันเรามีความรู้มากขึ้น พบว่าเป็นยาที่ดี ใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และโรคทางระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิไวเกินอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีหลักฐานในการวิจัยอย่างมากมายที่สนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษาและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ยาหลายตัวชนิดใหม่ๆที่จะออกมาจำหน่าย ในการรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์จะต้องทำการเปรียบเทียบประสิทะภาพกับ methotrexate เสมอ

การบริหารยาจะให้สัปดาห์ละ1 ครั้ง แพทย์บางท่านอาจจะให้ จันทร์ พุธ ศุกร์ แต่จะไม่ให้ติดต่อกันทุกวัน เพราะพบผลข้างเคียงมากกว่า แพทย์หลายท่านจะให้ ยา folic ซึ่งเป็นวิตะมินตัวหนึ่งร่วมด้วยเพื่อลดผลข้างเคียงของยาตัวนี้ ขนาดของการใช้มักจะใช้ ประมาณ 2- 6 เม็ด อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและประสบการณ์ของแพทย์ผู้รักษาแต่ละคน โดยทั่วไปพบผลข้างเคียงน้อย แต่เนื่องจากเป็นยาอันตราย จึงต้องอยู่ในการดูแลรักษาโดยแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ที่ชำนาญการ

สำหรับยาที่จะนำมาใช้แทน methotrexate ก็มี แต่มีราคาแพงมากได้แก่ leflunomide(อยู่นอกบัญชียาแห่งชาติ) sulfazalasine ฯ แต่ประสิทธิภาพจะไม่เหนือกว่า methotrexate

ในกรณีที่โรครุนแรงมาก และไม่สามารถคุมโรคได้ดี แพทย์มักจะเลือกให้ยาผสมผสานกัน หรือถ้ายังคุมโรคได้ไม่ดีก็อาจจะต้องพิจารณา ยารักษาชนิดฉีด (ยาสังเคราะห์จากขบวนการทางชีวะวิทยา) ซึ่งมีราคาแพงมากๆๆๆ

                                                                                                                           สูงชัย

คำตอบ

ยา methotrexate เป็นยาที่มีมานานแล้ว ปกติเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็ง ต่อมามีผู้นำมาใช้รักษาข้ออักเสบ สะเก็ดเงิน พบว่าข้ออักเสบดีขึ้น จึงมีการนำมาใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ พบว่าได้ผลดีมาก ระยะแรกของการใช้พบผลข้างเคียงจาก methothrexate พอสมควร เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง ภาวะเม็ดโลหิตขาวต่ำ หรือ กดไขกระดูก มีผมร่วงได้เพราะยังไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของการรักษา วิธีการให้ยา และ การหลีกเลี่ยงหรือติดตามผลข้างเคียง

ปัจจุบันเรามีความรู้มากขึ้น พบว่าเป็นยาที่ดี ใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และโรคทางระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิไวเกินอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีหลักฐานในการวิจัยอย่างมากมายที่สนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษาและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ยาหลายตัวชนิดใหม่ๆที่จะออกมาจำหน่าย ในการรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์จะต้องทำการเปรียบเทียบประสิทะภาพกับ methotrexate เสมอ

การบริหารยาจะให้สัปดาห์ละ1 ครั้ง แพทย์บางท่านอาจจะให้ จันทร์ พุธ ศุกร์ แต่จะไม่ให้ติดต่อกันทุกวัน เพราะพบผลข้างเคียงมากกว่า แพทย์หลายท่านจะให้ ยา folic ซึ่งเป็นวิตะมินตัวหนึ่งร่วมด้วยเพื่อลดผลข้างเคียงของยาตัวนี้ ขนาดของการใช้มักจะใช้ ประมาณ 2- 6 เม็ด อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและประสบการณ์ของแพทย์ผู้รักษาแต่ละคน โดยทั่วไปพบผลข้างเคียงน้อย แต่เนื่องจากเป็นยาอันตราย จึงต้องอยู่ในการดูแลรักษาโดยแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ที่ชำนาญการ

สำหรับยาที่จะนำมาใช้แทน methotrexate ก็มี แต่มีราคาแพงมากได้แก่ leflunomide(อยู่นอกบัญชียาแห่งชาติ) sulfazalasine ฯ แต่ประสิทธิภาพจะไม่เหนือกว่า methotrexate

ในกรณีที่โรครุนแรงมาก และไม่สามารถคุมโรคได้ดี แพทย์มักจะเลือกให้ยาผสมผสานกัน หรือถ้ายังคุมโรคได้ไม่ดีก็อาจจะต้องพิจารณา ยารักษาชนิดฉีด (ยาสังเคราะห์จากขบวนการทางชีวะวิทยา) ซึ่งมีราคาแพงมากๆๆๆ

                                                                                                                           สูงชัย

คำตอบ

ยา methotrexate เป็นยาที่มีมานานแล้ว ปกติเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็ง ต่อมามีผู้นำมาใช้รักษาข้ออักเสบ สะเก็ดเงิน พบว่าข้ออักเสบดีขึ้น จึงมีการนำมาใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ พบว่าได้ผลดีมาก ระยะแรกของการใช้พบผลข้างเคียงจาก methothrexate พอสมควร เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง ภาวะเม็ดโลหิตขาวต่ำ หรือ กดไขกระดูก มีผมร่วงได้เพราะยังไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของการรักษา วิธีการให้ยา และ การหลีกเลี่ยงหรือติดตามผลข้างเคียง

ปัจจุบันเรามีความรู้มากขึ้น พบว่าเป็นยาที่ดี ใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และโรคทางระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิไวเกินอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีหลักฐานในการวิจัยอย่างมากมายที่สนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษาและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ยาหลายตัวชนิดใหม่ๆที่จะออกมาจำหน่าย ในการรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์จะต้องทำการเปรียบเทียบประสิทะภาพกับ methotrexate เสมอ

การบริหารยาจะให้สัปดาห์ละ1 ครั้ง แพทย์บางท่านอาจจะให้ จันทร์ พุธ ศุกร์ แต่จะไม่ให้ติดต่อกันทุกวัน เพราะพบผลข้างเคียงมากกว่า แพทย์หลายท่านจะให้ ยา folic ซึ่งเป็นวิตะมินตัวหนึ่งร่วมด้วยเพื่อลดผลข้างเคียงของยาตัวนี้ ขนาดของการใช้มักจะใช้ ประมาณ 2- 6 เม็ด อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและประสบการณ์ของแพทย์ผู้รักษาแต่ละคน โดยทั่วไปพบผลข้างเคียงน้อย แต่เนื่องจากเป็นยาอันตราย จึงต้องอยู่ในการดูแลรักษาโดยแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ที่ชำนาญการ

สำหรับยาที่จะนำมาใช้แทน methotrexate ก็มี แต่มีราคาแพงมากได้แก่ leflunomide(อยู่นอกบัญชียาแห่งชาติ) sulfazalasine ฯ แต่ประสิทธิภาพจะไม่เหนือกว่า methotrexate

ในกรณีที่โรครุนแรงมาก และไม่สามารถคุมโรคได้ดี แพทย์มักจะเลือกให้ยาผสมผสานกัน หรือถ้ายังคุมโรคได้ไม่ดีก็อาจจะต้องพิจารณา ยารักษาชนิดฉีด (ยาสังเคราะห์จากขบวนการทางชีวะวิทยา) ซึ่งมีราคาแพงมากๆๆๆ

                                                                                                                           สูงชัย