คำถามที่พบบ่อย

คำถาม glucosamine & ชีวโมเลกุล
ข้อความ สำหรับคนที่เป็นโรครูมาตอยด์ ปริมาณมากสุดที่สามารถทานของ glucosamine ได้คือกี่มิลลิกรัมค่ะ ชีวโมเลกุล คือการรักษาแบบไหนและจะหาข้อมูลได้ที่ไหนค่ะ 
ชื่อ TT 
คำตอบ

เรียน คุณ TT

เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ glucosamine ในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอบด์ (หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วารสาร Rheumatology international ฉบับ 5 กันยายน 2549) โดยศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 51 ราย ใช้ยา glucosamine 1500 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับยาหลอกเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์

สรุปว่ายาglucosamine ขนาด 1500 มิลลิกรัม "ไม่ช่วยลดจำนวนข้อที่อักเสบ แต่อาจช่วยลดอาการปวดได้"

ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยา glucosamine ในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอบด์

ผมไม่มีข้อมูลเรื่องการรักษาโดยใช้ ชีวโมเลกุล

แต่ถ้าคุณ TT หมายถึงสารชีวภาพ (biologic agent) ซึ่งเป็นยาใหม่สำหรับใช้รักษผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอบด์ ที่เพิ่งได้รับการรับรองจาก อย. เนื่องจากเป็นยาที่มีราคาแพงมากและมีผลข้างเคียงไม่น้อยจึงควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคข้อใกล้บ้านท่านครับ

พงศ์ธร

 

คำตอบ

เรียน คุณ TT

เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ glucosamine ในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอบด์ (หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วารสาร Rheumatology international ฉบับ 5 กันยายน 2549) โดยศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 51 ราย ใช้ยา glucosamine 1500 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับยาหลอกเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์

สรุปว่ายาglucosamine ขนาด 1500 มิลลิกรัม "ไม่ช่วยลดจำนวนข้อที่อักเสบ แต่อาจช่วยลดอาการปวดได้"

ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยา glucosamine ในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอบด์

ผมไม่มีข้อมูลเรื่องการรักษาโดยใช้ ชีวโมเลกุล

แต่ถ้าคุณ TT หมายถึงสารชีวภาพ (biologic agent) ซึ่งเป็นยาใหม่สำหรับใช้รักษผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอบด์ ที่เพิ่งได้รับการรับรองจาก อย. เนื่องจากเป็นยาที่มีราคาแพงมากและมีผลข้างเคียงไม่น้อยจึงควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคข้อใกล้บ้านท่านครับ