คำถามที่พบบ่อย

คำถาม อาหารโรคเก๊า
ข้อความ ได้อ่านรายละเอียดอย่างครบถ้วนสำหรับอาหารเพื่อผู้ป่วยโรคเก๊า คือควรจะลดโปรตีน คำถามก็คือสำหรับในระยะเริ่มแรกของการ attach ของโรค การรักษาเบื้องต้นจำเป็นหรือไม่ในการงดอาหารโปรตีน หรืออาหารอื่นๆ ที่จะมีส่วนในการเพิ่มปริมาณกรดยูริกในร่างกายให้เพิ่มขึ้น เคยอ่านประวัติของหมอท่านหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยรับประทานเฉพาะผัก ผลไม้ ปรากฏว่าโรคเก๊าเริ่มหายไป รวมทั้งโรคอื่น ๆ มีอาการดีขึ้น จำเป็นจะต้องจำกัดอาหารทุกประเภทอย่างเคร่งครัดหรือไม่  
ชื่อ นนท์ 
คำตอบ

จากข้อมูลที่มีอยู่ อาหารมีส่วนในการเพิ่มระดับกรดยูริคไม่มาก ในบรรดาอาหารที่เพิ่มกรดยูริคพบว่าอาหารโปรตีนเพิ่มมากที่สุด  และอาหารทั่วไปก็จะมีกรดยูริคอยู่แล้ว

ส่วนมากผู้ป่วยแม้ว่าจะจำกัดอาหารแล้ว ระดับกรดยูริคจะไม่ลดลงถึงระดับที่รักษา หรือระดับที่ปกติ

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ มักมีโรคอื่นร่วมด้วยเช่นโรคหัวใจ ระดับคลอเรสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ดังนั้นผู้ป่วยจึงถูกจำกัดอาหารอย่างมาก ดังนั้นเรื่องอาหารในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ จึงไม่ต้องจำกัดอย่างเคร่งครัดยกเว้นในผู้ป่วยที่แพ้ยาลดกรดยูริค หรือมีระดับกรดยูริคสูงแต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาลดกรดยูริค

                                                                      พ.สูงชัย