คำถามที่พบบ่อย

คำถาม ยากดภูมิ
ข้อความ ผมเป็นรูมาตอยด์ ทานยา Sulfasalazine 500mg 1*3 และ Chloroquin 250mg วันละครึ่งเม็ด ทานมา 6 เดือนแล้ว ยา 2 ชนิดนี้เป็นยากดภูมิหรือเปล่าครับ เพราะผมมีอาการลิ้นเป็นแผลเปลื่อยที่ข้างลิ้นทั้งสองข้าง ลิ้นแข็งเป็นไต เจ็บแสบ รักษาอย่างไรก็ไม่หาย จึงขอเรียนถามว่าเกิดจากยาทั้ง 2 ชนิดนี้ด้วยหรือไม่ หรือเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ และแผลที่ลิ้นจะกลายเป็นมะเร็งได้หรือไม่ 
ชื่อ พิชัย 
คำตอบ

ยา 2 ชนิดนี้เป็นยากดภูมิ

ลิ้นเป็นแผลเปลื่อย : ต้องไปพบแพทย์ ให้ตรวจร่างกายจึงจะบอกได้ถูกต้อง

แผลที่ลิ้นถ้าเป็นเรื้อรัง อาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ครับ

 

นพ.  สุรชัย  นิธิเกตุกุล