คำถามที่พบบ่อย

คำถาม ใช่SLEหรือไม่
ข้อความ มีอาการปวดเข่า ไหล่ ไม่สามารถยกเเขนถอดเสื้อยือได้มาประมาณ9 ปี ปัจจุบันเข้ารับการตรวจกับแพทย์อายุรกรรมมาตั้งแต่เดือนพค นี้ ได้รับยาIndocid และsalazopyrin ทานวันละ 2ครั้งเช้า เย็น ปัจจุบันมีแผลร้อนในในปาก คันตาตาแห้ง และปวดข้อนิ้วมากๆ พยายามจะหาแพทยืทางเพื่อรักษาต่อเนื่อง แต่ได้รับคำตอบว่าคิวเต็มผอยู่ในจังหวัดชลบุรี) ตอนนี้ทานยาเดิมและรอว่าจะไปหาแพทยืท่านใดได้บ้าง R/O SpA และ RA โดยอายุรแพทย์ ผลเลือด ANA +ve spckle paltern CBC Hct 36.5 antid DNA - neg ESR 53 ปวดนิ้วมากๆ รบเรียนปรึกษาต้องการตรวจกับแพทย์เฉพาะสาขารูมาติซัมมากๆควรไปที่ไหนดี และทำอย่างไรเพื่อที่บรรเทาอาการได้บ้าง ขอบพระคุณค่ะ 
ชื่อ นันยา 
คำตอบ

คุณอาจจะเป็นโรค  SLE  หรือ Behcet's disease ก็ได้ครับ

อาจจะต้องเข้ามา กรุงเทพ เพื่อพบแพทย์เฉพาะทางสาขารูมาติซัม  เพื่อให้ได้วินิจนัยโรคก่อน หลังจากนั้นก็จะรักษาได้ง่ายขึ้น

ทุกโรงเรียนแพทย์ หรือ โรงพยาบาลเอกชนใหญ่มักจะมีแพทย์เฉพาะทางสาขารูมาติซัมครับ

 

นพ.  สุรชัย  นิธิเกตุกุล