Search

-= Thai Rheumatism Association =-

Tag

Guideline

คำแนะนำการใช้ยาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้าต้านรูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ พ.ศ. 2559

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน พ.ศ. 2555

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด พ.ศ. 2555 

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม พ.ศ. 2553

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ พ.ศ. 2555

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ พ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูง พ.ศ. 2552

แนวทางเวชปฏิบัติการใช้สารชีวภาพในการรักษาโรครูมาติก พ.ศ. 2553

©2016 | Thai Rheumatism Association

Up ↑