วาระ

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

รูปภาพ

2567-2569 (2024-2526) พญ.นันทนา  กสิตานนท์

Nuntana Kasitanon, M.D. 

2565-2567 (2022-2024) พญ.ประภาพร  พิสิษฐ์กุล

Prapaporn Pisitkun, M.D. 

2563-2565 (2020-2022)  นพ.ศิรภพ  สุวรรณโรจน์ Siraphop Suwannaroj, M.D.   
2561-2563 (2018-2020)

นพ.วรวิทย์  เลาห์เรณู

(จดทะเบียน สค.6/8-8-2561)

Worawit  louthrenoo, M.D  
2559-2561 (2016-2018) พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ   

Kanokrat Nuntirooj, M.D.

2557-2559 (2014-2016)  พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์

Tasanee Kitumnuaypong, M.D.

 
 
2555-2557(2012-2014)

นพ.กิตติ  โตเต็มโชคชัย

(จดทะเบียน สค.6/11-11-2556) 

Kitti Totemchokchyayakarn,M.D.

2553-2555(2010-2012)

พญ.ไพจิตต์  อัศวธนบดี

(จดทะเบียน สค.6/22-7-2554) 

Paijit Asavatanabodee, M.D

 
2551-2553 (2008-2010)  พญ.รัตนวดี ณ นคร

Ratanawadee Nanagara, M.D.

 
 
2549-2551(2006-2008)

นพ.สมชาย  เอื้อรัตนวงศ์

(จดทะเบียน สค.6/21-4-2550)

Somchai Uaratanawong, M.D.  
2547-2549 (2004-2006) พญ.กนกรัตน์  นันทิรุจ  

Kanokrat Nuntirooj, M.D.

 
2545-2547 (2002-2004)  ศ.นพ.วรวิทย์  เลาห์เรณู

Worawit  louthrenoo, M.D.

 
 
2543-2545(2000-2002) นพ.สุรศักดิ์  นิลกานุวงศ์

Surasak Nilganuwong, M.D.

 
2541-2543 (1998-2000) นพ.อุดม  วิศิษฎสุนทร

Udom Visitsunthorn, M.D.

 
2539-2541 (1996-1998) นพ.สุรวุฒิ  ปรีชานนท์ Surawut Prichanond,M.D.     
2539-2541 (1996-1998) พญ.เล็ก  ปริวิสุทธิ์ Lek Parivisutt, M.D.  
2535-2537 (1992-1994) นพ.อุทิศ  ดีสมโชค

Utis Deesomchok, M.D.

 
2533-2535 (1990-1992) นพ.อุทิศ  ดีสมโชค Utis Deesomchok, M.D.  
2531-2533 (1988-1990) นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์        Thamrongrat  Keokarn, M.D.  
2529-2531 (1986-1988) นพ.มงคล  วัฒนสุข Mongkol Vatanasuk, M.D.
2528  (1985) นพ.มงคล  วัฒนสุข Mongkol Vatanasuk, M.D.